AP Pension

AP Pension er et uafhængigt, demokratisk ledet og 100 pct. kundeejet pensionsselskab. Det er kundernes pensionsopsparing, der sætter dagsordenen. I AP Pension er vi stolte af vores historiske rødder og vores medlemsdemokrati, som rækker tilbage til andelsbevægelsen i begyndelsen af forrige århundrede.

Men samtidig lægger vi vægt på at være et pensionsselskab, der ser fremad, som afprøver nye grænser, og som vil være blandt de allerbedste i branchen. Gennem en målrettet investeringsstrategi har AP Pension opnået en økonomisk styrke, som er væsentligt bedre end konkurrenternes.

AP Pension har firmapension som kerneforretning, men leverer pensions- og forsikringsløsninger til både virksomheder og private. AP Pension har som mål at have den bedste produktsammensætning og den bedste service i forhold til omkostningerne – læs mere på www.appension.dk

Opgaven:
I januar 2009 besluttede vi os for at teste anvendelsen af ekstern Telemarketing i forbindelse med en nysalgskampagne, som vi startede på det tidspunkt. En kampagne bestående af direct mail, fulgt op på telefonen.

Vi havde hørt om KL Marketing og bad dem komme og høre vores ønsker og behov, og på den baggrund komme med deres forslag til en løsning. Vi ønskede at gennemføre en tre måneders test, og at koble to forskellige målgrupper på processen, dvs. reelt køre to sideløbende pilottest samlet i én kampagne.

Processen:
KL Marketing tog hurtigt ejerskab på hele projekt-forberedelsen og sikrede, at den nødvendige viden blev oparbejdet hos deres medarbejdere for at kunne ringe ud til vore kundeemner på betryggende og professionel vis, og præsentere sig som AP Pension.

Efter de aftalte tre måneder havde KL Marketing ikke blot leveret os mere end 100 møder, de havde samtidig oparbejdet en betydelig pipeline af virksomheder som ønskede at fastholde dialogen med os – så vi besluttede at forlænge testen med yderligere en måned.

Vi kom hermed op på 150 møder, og har til fulde fået testet og bevist, at vi kan anvende ekstern Telemarketing, som en integreret del af vores salgs- og marketingproces.

Kommentar fra kunde:
“Med KL Marketing fik vi mere end blot en leverandør af telemarketing. Vi fik en erfaren og professionel samarbejdspartner, som viste sig at tage stort ejerskab af projektet, og udover ringeprocessen tilførte stor værdi til hele forløbet. KL Marketing gik i deres løsning af opgaven langt udover det vi normalt ville forvente af et Telemarketing bureau. Testen har vist at Telemarketing giver en betydeligt større effekt og dermed ROI, end hvis vi havde brugt de samme ressourcer på traditionel annoncering.”

 

Kim Blandfort Christensen
Marketingchef