Netop Business Solutions A/S

Netop udvikler softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil overførsel af video, skærmbilleder, lyd og data mellem 2 eller flere computere. Selskabet har to forretningsområder: ’Customer Service’ og ’Education’. Netop har 140 ansatte, kontorer i USA, England, Rumænien, Kina og Schweiz og sælger sine løsninger til offentlige og private kunder i mere end 80 lande. Netop Solutions A/S er noteret på Københavns Fondsbørs OMX. Læs mere om Netop.

Udfordringen:
Netop havde et 3 år gammelt produkt, en live video- og chat-software, og kendskabet til dette produkt skulle udvides i Danmark. Men Netop er ikke et stærkt brand på det danske marked, og virksomheden har selv kun 3 direkte sælgere, som har svært ved at nå både kundebesøg og mødebooking. Derfor var der brug for en god og kvalitativ løsning til at få booket så mange salgsmøder som muligt.

Netop kontaktede derfor KL Marketing. Netop er en mindre virksomhed og har ikke store ressourcer til markedsføring, så man ville være sikker på, at KL Marketing var den rette leverandør af mødebooking. En samtale med hver af de 4 referencer, KL Marketing stillede til rådighed, overbeviste dog Netop om, at KL Marketing kunne hjælpe virksomheden med at opnå de ønskede resultater. I starten af 2012 blev der derfor sat et pilotprojekt i gang.

Løsningen:
Den medarbejder hos KL Marketing, som skulle ringe for Netop, blev oplært i video- og chat-softwaren. Denne grundige forberedelse gjorde, at han fik stor forståelse for produktet og kunne formidle viden om det til de potentielle kunder.

I pilotprojektet blev der ringet til 131 emner, og det førte til 9 møder. KL Marketing fangede undervejs, at netop chat-software var meget aktuelt. Mange virksomheder vurderede og træf beslutninger om den i denne periode, så KL Marketing foreslog derfor at fortsætte processen omgående. Men den blev ændret til en hurtigere proces, nemlig leadgenerering til Netops egne sælgere. Det medførte en mangedobling af relevante og beslutningsparate leads til Netops salg. Netop var imponeret over KL Marketings forståelse for det, som skete i markedet, og den professionelle og handlingsorienterede måde, man håndterede forløbet på. Samlet set har Netop nået sit mål – at blive styrket på det danske marked. Og ordretilgangen har været stor nok til, at udgiften til emnegenerering og mødebooking er tjent ind.

Kommentar fra kunde:
“KL Marketing formår at agere som en samarbejdspartner frem for en leverandør af en service. Det gør mig tryg ved at bruge dem til mødebooking, for det er som at have fået en ny Netop-medarbejder. KL Marketing er troværdige og viser en reel interesse for os som kunde og for det, vi laver. De yder kvalitetsarbejde og gør deres forarbejde rigtig godt.”

Mia Markussen
Sales Director, DK
Netop Business Solutions A/S
Bregnerødvej 127
DK-3460 Birkerød
Telefon: +45 31 67 85 35
E-mail: miam@netop.com