SEAS-NVE

Øget salg af el og energioptimering. KL Marketing har siden februar 2015 leveret telemarketingydelser til energikoncernen SEAS-NVE. Kernen i samarbejdet er booking af salgsmøder om konkurrencedygtige elpriser og professionel energioptimering.

At samarbejdet hurtigt viste sig at være lønsomt for SEAS-NVE, skyldtes primært tre forhold:

  1. KL Marketing er i stand til at generere og styre endog meget store mængder data i form af kvalificerede emner til kanvas-bearbejdning
  2. KL Marketing har den nødvendige omstillingsevne, når der skal reageres hurtigt på ændrede markedsvilkår, og sidst men ikke mindst
  3. Kvaliteten af konsulenternes møder er forbedret markant. Inden for de første seks måneder af samarbejdet fordoblede SEAS-NVE sin konverteringsgrad ifm. møderne. Det betød flere nye kunder og større indtjening

”KL Marketing har gjort en stor forskel for os,” siger Rikke Kolding, Segment Manager B2B i SEAS-NVE. ”Lige fra starten har bureauet haft fokus på at kvalificere de konsulentmøder, de fik i kalenderen. Flere møder er jo ikke et mål i sig selv, målet er øget salg. Og vores salgskonsulenter har oplevet, at møder booket af KL Marketing er mere relevante og af større kvalitet.”

Med til historien om samarbejdet med SEAS-NVE hører, at vi i KL Marketing måler kvaliteten af vores egen indsats, for det øger vores viden og gør os dygtigere. Derfor følges der automatisk op på møder, vi har booket, for at spørge ind til, om kvaliteten af mødet og hele bookingforløbet har været tilfredsstillende. Disse løbende målinger sætter os i stand til at fastholde og øge kvaliteten i arbejdet for SEAS-NVE.

Lars Eriksen, Business Development Manager i KL Marketing, påpeger, at samarbejdet med SEAS-NVE har været og fortsat er meget værdifuldt for bureauet – af mange grunde:

”For mig er der ingen tvivl om, at samarbejdet med SEAS-NVE, hvor vi opererer med en base på hele 10.000 emner, har krævet noget særligt af KL Marketing både på det operationelle og organisatoriske plan. Vi har blandt andet udviklet nye backup systemer, statistikker og rapporteringer, nye måder at screene emner på og har haft ekstra fokus på at motivere og coache vores egne konsulenter. Det er meget positivt.”

SEAS-NVE – en moderne andelsejet energi- og fibernetkoncern
SEAS-NVE investerer i vindmøller, skaber innovation for fremtiden og rådgiver om energi. Med grønne investeringer arbejder koncernen målrettet på at fremme en bæredygtig og digital fremtid, som er til fordel for alle danskere – også koncernens erhvervskunder.

SEAS-NVE er Danmarks største andelsejede energikoncern. Koncernen arbejder hver dag målrettet på at gøre en mærkbar forskel for sine kunder – både de private, erhvervslivet og det offentlige. Derfor udvikler man produkter, der giver værdi i hverdagen til konkurrencedygtige priser. Læs mere på seas-nve.dk