Når Botanic Engineering bidrager til bedre arkitektur, indeklima og arbejdsmiljø.

I 2012 etablerede gartner Bjarne Nielsen i Vemmelev på Sjælland et nyt firma. Navnet var OXYGREEN. Gartneren havde 35 års erfaring med at levere og vedligeholde planter til private og offentlige virksomheder og institutioner.

Med OXYGREEN ville Bjarne Nielsen introducere et helt nyt koncept for indendørs beplantninger.Nu handlede det ikke bare om at bringe naturen ind i arkitekturen, men at tænke naturen som en integreret del af arkitekturen. Konceptet kaldes Botanic Engineering og tager udgangspunkt i den Evolutionære Teori (teorien om menneskets opståen) og begreber som Savanneeffekt, og bæredygtighed integreres i dette. Ud over sine dekorative kvaliteter bidrager denne form for beplantning til et sundt indeklima og et kreativt, levende miljø, der fremmer motivation og glæde hos dem, der arbejder og færdes i bygningen.

Udfordringen for OXYGREEN var dobbelt. For det første var firmaet ukendt hos målgruppen af arkitekter og landskabsarkitekter. For det andet var begrebet Botanic Engineering en nyskabelse på markedet og som sådan ikke på lystavlen hos tegnestuerne.

KL Marketing som afgørende bindeled
Samarbejdet med KL Marketing tog derfor i 2013 udgangspunkt i en målsætning om at positionere både firmaet, Botanic Engineer ing og Bjarne Nielsen. Til det benyttede vi telefonisk og skriftlig kontakt til tegnestuer med budskabet om Botanic Engineering som et innovativt tilbud til byggebranchen. Vi skulle vække til nysgerrighed og åbne døre.

Fase 2 i samarbejdet startede i begyndelsen af 2015. Målet var nu at komme i konkret betragtning ved byggeprojekter på +50 mio. DKK. Vi kontaktede bygherrer, entreprenører og sagsarkitekter på udvalgte projekter og udvirkede møder, hvor Bjarne Nielsen fik mulighed for at bringe OXYGREENs Bo tanic Engineering i spil som en integreret del af arkitekturen og dermed også som en vigtig faktor for godt indeklima.

Resultatet
KL Marketing har fra starten forstået, hvordan man markedsfører Botanic Engineering som en innovativ ydelse over for tegnestuer,” siger Bjarne Nielsen. ”Det kræver stort branchekendskab, og det har været en væsentlig grund til, at OXYGREEN har fået mulighed for at komme i betragtning ved spændende byggeprojekter. Uden KL Marketings arbejde med at sikre en match og dialog mellem arkitekterne og OXYGREEN, havde det været vanskeligt for mit firma at nå så langt på så kort tid.”

Bjarne Nielsen

Botanic Engineering/gartner

Oxygreen
Mobil: 20 30 08 54
e-mail: klima@oxygreen.dk