Københavns Kommune

CAB er en del af Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning og et beskæftigelsescenter og en del af jobcenterstrukturen. Vores primære arbejdsopgave er at afklare og opkvalificere ledige borgere (matchgruppe 1 og 2) og hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Alle borgere er over 30 år og har minimum 6 måneders ledighed bag sig.

Udfordringen:
Vi har behov for at besøge virksomhederne i Storkøbenhavn mhp. at indgå i en tæt dialog omkring såvel deres som vores ønsker og behov. Men vores konsulenter har ikke selv tid til at gennemføre de nødvendige opringning og aftale disse møder.

Vi har flere gange overvejet, om vi kunne anvende ekstern telemarketing til opgaven. Men vi har været bekymrede for, om dialogen med virksomhederne så ville komme til at dreje sig om ledige borgere på tilskudsordninger og ”gratis arbejdskraft”, og ikke om mennesker og socialt ansvar, som dialogen må tage udgangspunkt.

Jeg har kendt KL Marketing igennem flere år og har hørt om mange af de opgaver, de har løst, og den seriøsitet de lægger for dagen. Vi lod nysgerrigheden vinde og inviterede KL Marketing til at komme og fortælle, om de kunne løse vores opgave.

Løsningen:
Efter en grundig forberedelse blev vi klar til at sætte processen i gang. Undervejs blev vi udfordret til at tænke ”os og vores ydelser” ind i virksomhedernes forretning og værdikæde – dvs. at indtænke, hvordan vi gjorde vores ydelser salgbare på samme måde, som man gør det med alle andre ydelser og produkter.

Første opgave blev udført i efteråret 2011, den efterfølgende opgave af dobbelt omfang i 2012. Begge blev udført af KL Marketings erfarne og voksne medarbejdere, som til fulde forstod at sætte sig ind i, forstå og formidle vores budskaber. Vi ønskede kun møder af høj kvalitet – og det fik vi. I begge projekter har samtlige bookede møder resulteret i etablering af de ønskede samarbejdsaftaler, og efterfølgende har mange af virksomhederne også bedt os om at hjælpe med at besætte ledige stillinger.

Kommentar fra kunde:
“Vi har hos KL Marketing oplevet en seriøsitet, gennemgående grundighed og professionalisme, som vi ikke havde forventet at finde inden for telemarketing. Forberedelsen bar tydelige præg af at være styret af solide modeller og planlagt ned til mindste detalje. Vores møder bar meget klart præg af, at personalet kunne forstå vores begrebsverden og føre dialog med vores emner på et højt professionelt niveau.”

Carsten Willersted
Erhvervskonsulent
Københavns Kommune
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Center for Afklaring og Beskæftigelse
E-mail: carsten.willersted@bif.kk.dk