KL Marketing tilfører værdi i den finansielle sektor, maj md.

Konkurrencen på det finansielle marked har altid været hård, men i takt med afmatningen i dansk økonomi, er den blevet stadig vanskeligere, blandt andet fordi alle er tvunget til at optimere deres ressourceforbrug. Én af udfordringerne er at finde den bedste og billigste måde at kontakte kunder på og tiltrække nye.

For hvad stiller man op, når virksomheden har rigtig mange kunder, men ikke ressourcerne til at holde en nødvendig kontakt med dem? Eller når man skal ud at hente nye kunder, men ikke har en salgsorganisation, der kan løfte opgaven til en rentabel pris?

KL Marketing har i mange år tilbudt effektive løsninger på disse udfordringer gennem professionel telemarketing. Vi har bl.a. arbejdet for bank- og pensionssektoren, forsikringsbranchen, kreditforsikring og leasing. Det har givet os stor erfaring, som nye og nuværende finansielle kunder får udbytte af.

Altid med fokus på kvalitet
I KL Marketing har vi aflastet salgsorganisationer ved bl.a. at booke møder over telefonen for virksomhedens konsulenter. Det kan være fysiske møder eller møder via telefon og nettet. I nogle tilfælde stiller kunden en emneliste til rådighed for vores ringeaktiviteter, i nogle genererer vi den selv, og i andre igen får vi direkte adgang til kundens CRM-system.

I KL Marketing ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at sikre kvaliteten af de møder, vi aftaler. Hellere lidt færre møder, der fører til resultater, end mange møder, som ikke fører videre.

Og vi er ikke bange for at måle kvaliteten af vores egen indsats. I KL Marketing følger vi automatisk op på møder, vi har booket, for at undersøge, om kvaliteten af mødet og hele bookingforløbet har været tilfredsstillende. Disse målinger sætter os i stand til at optimere vores arbejde for kunden, men giver også input til drøftelser af alternative strategiske tilgange til opgaverne.

Erfaringer med den finansielle sektor
Vores erfaringer med den finansielle sektor har lært os, at:

  • Vi er i stand til at gøre selv lavinteresseprodukter relevante og appellerende.

  • Vi tilfører finansielle virksomheder målbar værdi.

  • Vi vedligeholder og styrker relationerne mellem virksomheden og dens kunder.

  • Vi er med til at styrke virksomhedens brand.