Sun Microsystems A/S

Sun Microsystems udvikler teknologier, der driver det globale marked. Samlet af visionen “The Network is the Computer” arbejder Sun for udbygning af netværk ved at dele innovation, udvikle fællesskaber og tage lederskab inden for open source. I Danmark beskæftiger virksomheden over 70 medarbejdere. Sun findes i flere end 100 lande og på Internettet som: www.sun.com

Udfordringen:
Som i mange store internationale virksomheder er der i Sun Microsystems et helt naturligt fokus på antal medarbejdere. Dvs. hvor mange medarbejdere er der i hver enkelt afdeling. Beslutninger som vedrører antallet af medarbejdere er overvejende topstyret, og medfører at en række funktioner relateret til den daglige drift – også af salgsafdelinger – kan være lagt ud til eksterne partnere.

Som marketingschef i Sun Microsystems Danmark er det bl.a. mit ansvar at sikre, at der løbende tilføres kvalificerede leads til salgsafdelingen. Dette kræver, uanset oprindelsen af lead, at der er koblet en god telemarketing funktion på af høj kvalitet. Denne opgave har vi valgt at outsource til KL Marketing, som gennem de seneste 1½ år har bemandet denne funktion for os.

KL Marketing stiller i denne opgave én af deres medarbejdere til rådighed, som udfører cold calling og leadkvalificering pr. telefon – vel at mærke fra vore egne lokaler.

Processen:
Dette har for Sun Microsystems været en god løsning. Vi kender den præcise omkostning og vi har selv medvirket ved udvælgelsen af den respektive medarbejder, som i forløbet har ydet en indsats af høj kvalitet. Vi oplevede endda, at da vor faste medarbejder hos KL Marketing skiftede job, fik vi stillet en medarbejder til rådighed, som på nogle områder var endnu dygtigere.

Vor tilknyttede telemarketing medarbejder kommer med et på forhånd godt kendskab til de opgaver, der ligger i BDR-funktionen. Medarbejderne er trænet til at tage en telefonisk dialog på højt niveau, dvs. mindst chefniveau i virksomhederne og i at kvalificere leads og opdage muligheder for salg for Sun. Medarbejderne er typisk selvstartere, som hurtigt lærer at sætte sig ind i vores basale forretnings-områder og som helt naturligt indgår som en integreret del af vor egen salgsafdeling.

Kommentar fra kunde:
“Jeg har tidligere anvendt KL Marketing i et tilsvarende partnerskab i Cognos, og har brugt denne funktion i snart 5 år. Hos Cognos havde man i øvrigt allerede før min ansættelse arbejdet med KL Marketing”

Kirsten Ernst
Marketing Manager
Sun Microsystems A/S
Linde Allé 7A
DK-2850 Nærum
Tlf: +45 45 56 50 00
Email: kirsten.ernst@sun.com