Audiovox er den førende danske producent af formstøbte høreværn til alle former for støjende omgivelser.

Vi leverer høreværn både med og uden mulighed for kommunikation. Det har vi gjort til førende danske produktionsvirksomheder i 20 år.

I forbindelse med ansættelsen af 2 nye sælgere havde vi brug for at booste vores indsats omkring Newbizz og mødebooking. Efter et forgæves forsøg med ekstern telemarketing i løbet af foråret kontaktede vi KL Marketing, som vi havde mødt på et seminar. På det indledende møde diskuterede vi vores udfordringer og ønsker, og blev præsenteret for KL Marketings modelbaserede og veldokumenterede projektforløb, og vi blev hurtigt enige om at indgå et samarbejde med KL Marketing.

Opgaven
Audiovox havde behov for hurtigt at genere kvalitetsmøder med kvalificerede kunde-emner på Sjælland og Region Syddanmark. Vi besluttede at gennemføre et pilotprojekt mod en afgrænset målgruppe på Sjælland.

Processen
KL Marketing tog allerede fra første dag et solidt ejerskab, og sikrede en solid og grundig forberedelse af processen. Baseret på en detaljeret spørgeramme, som KL Marketing gav os som hjemmeopgave i vores salgsafdeling, sikrede de sig at få den nødvendige viden om os, vores marked, vores produkter, Unique Selling Points etc. Alle sammen ting som satte dem i stand til at lave en skarp pitch og at fremtræde velforberedte.
Baseret på vores definitioner udarbejdede KL Marketing de relevante målgrupper, som vi naturligvis godkendte forud for ringestart, og vi aftalte at opgaven skulle udføres i vores eget CRM-system.

Den daglige proces blev tilrettelagt, med direkte kontakt til vores sælgere, både daglig og ugentlig rapportering, og ikke mindst en model for kvalitetsopfølgning på hvert eneste møde, hvilket vi sætter stor pris på.

Resultatet
Allerede de 3 første møder arrangeret af KL Marketing førte rent faktisk til nysalg for vor sælger. Og der kom yderligere et meget tilfredsstillende antal møder i hus med relevante virksomheder, hvor vi også forventer at gennemføre salg. Det var derfor nemt for os at beslutte at KL Marketing naturligvis skulle fortsætte med at arrangere møder for os efter pilotprojektets gode resultater. Alle aktiviteter og resultater er nu dokumenteret i både KL Marketings interne opfølgningssystem samt i vores eget CRM-system, hvor processen bliver registreret dagligt. Det har samtidigt haft den nyttige bi-effekt, at vi selv er blevet mere opmærksomme på at bruge CRM som et aktivt værktøj.

Kommentar fra Audiovox
Vi er meget tilfredse med KL Marketings måde at tage styring af vores projekt på og guide os gennem hele forløbet. Vi har haft stor nytte af KL Marketings professionelle og venlige samspil med vores sælgere, som kan mærke KL Marketings praktiske erfaring med projekt-og salgsstyring. Det har været afgørende for vort samarbejdes succes, at begge parter har været meget åbne omkring mål og indsatser i forløbet. Ikke mindst vores sælgere har været glade for at få ’serveret’ et antal velkvalificerede møder. Vi ser alle frem til at fortsætte samarbejdet med KL Marketing både i et større geografisk område og med flere af vores produkter.

Mensur Paso

Mensur Paso

Direktør

Audiovox
Mobil: 24 61 21 26
e-mail: mpa@audiovox.dk