Ernst & Young

I Ernst & Youngs danske organisation er vi ca. 900 specialister; revisorer samt specialister på en lang række områder indenfor virksomhedsudvikling. Alle er højt uddannet, og besidder de spidskompetencer som indenfor hvert felt sikrer, at vi fremstår som en af de førende og mest professionelle samarbejdspartnere.

Vi har som alle andre virksomheder behov for løbende at tilføre nye kunder til vor portefølje, for at opfylde vor vækststrategi.

Dette behov medfører krav til afdelingerne om at ud-føre canvas arbejde indenfor udvalgte kundesegmenter med henblik på at opretholde en stadig tilgang af nye kunder. I dette arbejde har vi set telefonen som en væsentlig direkte salgskanal.

Imidlertid har vore egne medarbejdere vanskeligt ved selv at nå at opfylde de indsatsmål som sættes med hensyn til nysalg. Samtidig må vi erkende, at canvas-arbejde og konsulentarbejde stiller forskellige krav til medarbejderens færdigheder og arbejdsform.

Remedy
Vi henvendte os i løbet af 2005 til KL Marketing med henblik på at teste outsourcing af vort canvas arbejde indenfor det udvalgte segment ”hjælp til udvikling og anvendelse af de grønne regnskaber” per telefon. Vi blev hurtigt mødt med en grundholdning til kvalitet, professionalisme og erfaring som nøgleordene for at opnå den nødvendige succes.

KL Marketing har ved flere lejligheder over de seneste år hjulpet med at etablere møder for vore konsulenter i relation til udvalgte produkter samt gennemføre telefoniske analyser, som vi senere har kunnet anvende i det opsøgende salgsarbejde.

KL Marketings indsats har været kendetegnet ved en meget høj grad af professionalisme og detalje i opbygningen og planlægningen af den enkelte opgave, og en bemanding med veluddannede og erfarne medarbejdere, som har leveret et solidt resultat. Specielt var vi glade for at møde den veluddannede og modne medarbejdere med ”livserfaring” – og ikke den ”unge telefonsælger”, som vi alle elsker at hade.

Experience
Ved at outsource vore opgaver til KL Marketing har vi opnået en række åbenbare fordele. Vi kan nøje tidsplanlægge og gennemføre de enkelte projekter, og med den gode forberedelse har vi gennemført såvel egentligt salgsorienterede projekter som mødebooking samt forskellige typer telefoniske analyseopgaver, som vi efterfølgende har kunnet sammenstille i rapporter. Disse kan Ernst & Young efterfølgende tilbyde til og distribuere blandt såvel kunder som emner. Vi har mødt stor fleksibilitet, f.eks. deling af databaser med indkomne salgsresultater. Når vi efterfølgende ringer en interesseret kunde op har vi altid fået det indtryk, at KL’s kontakt har været positiv.

Vi har været i stand til at holde et højt tempo i vore salgsorienterede aktiviteter, med stor sikkerhed for at resultaterne holder, og at Ernst & Young bliver præsenteret på et kvalitetsniveau som var det vore egne medarbejdere der ringede. KL marketings medarbejder var god til ”at sætte grænsen” for, hvad han selv skulle gå ind i og hvornår han skulle henvise til, at videre uddybning kunne komme fra os.

KL Marketing er et overskueligt firma og vi opnåede et godt kendskab til nøglemedarbejderen. En naturlig risiko er, at denne medarbejder i spidsbelastnings-perioder kan få kalenderen mere end fyldt op, men vi synes, at KL Marketing i disse situationer meldte klart ud, så vi kunne tage højde for situationen.

Kommentar fra kunde:
“Vi synes, at vi i KL Marketing har en professionel og seriøs markedsføringspartner, som vi i fremtiden trygt vil bede assistere os i lignende situationer”

Nils Thorsen, Senior manager